ترانسمیتر هدمونت

ترانسمیتر دما برنامه پذیر سری: TTH109

خطای اندازه گیری منبع تغذیه جنس کالا نوع رابطه
0.3% 8 ...36 ولت پلاستیک سخت RS232

 

ترانسمیتر دما برنامه پذیر سری: TTH104

خطای اندازه گیری منبع تغذیه  جنس کالا نوع رابط
0.2% 8... 36 VDC پلاستیک سخت RS232