ترمومتر گازیT3

تمپرچر سوئیچ با نمایشگرT38

دقت گستره ی کاری جنس کالا توضیحات سایز
1.0% 360 Psi استنلس استیل ترمومتر گازی "4 ,"6

 

ترمومتر گازی با میکرو سوئیچT37

دقت گستره ی کاری جنس کالا توضیحات سایز
1.0% 360 Psi استنلس استیل ترمومتر گازی 4", 6"

 

ترمومتر گازی لوله موییT33

دقت گستره ی کاری جنس کالا توضیحات سایز
1.0% 220 psi استنلس استیل ترمومتر گازی 4", 6"