پرشر ترانسمیتر

پرشر ترانسمیتر فشار پایین با نمایشگر PTL45

سیگنال های خروجی منبع تغذیه توضیحات کلاس حفاظتی
 4 ... 20 میلی آمپر 15 ...30 DC V نصب به دیوار IP65